Witaj w sklepie

 

Nie mamy czegoś w sklepie? Skontaktuj się z nami!

Sklep to tylko wycinek naszej oferty.

RODO

Klauzula informacyjna dla Klientów 4INDU

 

Realizujac obowiazek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 4INDU Karolina Bednarczyk z siedziba w Gdańsku, przy ul. Leszczynkowej 10F, 80-175 Gdansk, adres e- mail: kontakt@4indu.pl („Administrator”).
 2. Pani/Pana dane osobowe sa przetwarzane w zwiazku z:
  • wykonaniem umowy zawartej pomiedzy Pania/Panem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • realizacja przez Administratora obowiazków wynikajacych z obowiazujacych przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenia ewentualnych roszczen, a takze realizacja celów marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Odbiorca Pani/Pana danych osobowych moga byc podmioty wspólpracujace z Administratorem w charakterze innych administratorów lub podmioty przetwarzajace dane osobowe w imieniu Administratora, podmioty dostarczajace i utrzymujace infrastrukture teleinformatyczna, podmioty swiadczace usluge: archiwizacji dokumentów, niszczenia dokumentów, uslugi marketingowe, tlumaczenia, uslugi ochroniarskie, uslugi pocztowe, kurierskie, uslugi prawne, podatkowe, audytowe, bankowe, ubezpieczeniowe, transportowe.
 4. Pani / Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej zakonczeniu beda przechowywane przez okres wynikajacy ze szczególnych przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego, prawa podatkowego). Dane przetwarzane w zwiazku z dochodzeniem roszczen, beda przetwarzane do czasu przedawnienia roszczen.
 5. Ma Pani / Pan prawo zadania dostepu do Pani / Pana danych osobowych, zadania ich sprostowania, zadania ich usuniecia, zadania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
 6. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych.
 7. Przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego wlasciwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbedne do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem.

Klauzula informacyjna dla Kontrahentów 4INDU

 

Realizujac obowiazek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 4INDU Karolina Bednarczyk z siedziba w Gdańsku, przy ul. Leszczynkowej 10F, 80-175 Gdansk, adres e- mail: kontakt@4indu.pl („Administrator”).
 2. Pani/Pana dane osobowe sa przetwarzane w zwiazku z:
  • zawarciem i/lub wykonaniem umowy zawartej pomiedzy Pania/Panem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • realizacja przez Administratora obowiazków wynikajacych z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenia ewentualnych roszczen, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Odbiorca Pani/Pana danych osobowych moga byc podmioty wspólpracujace z Administratorem, w tym jego Klienci inni Podwykonawcy/Kontrahenci Administratora, podmioty dostarczajace i utrzymujace infrastrukture teleinformatyczna, podmioty swiadczace usluge: archiwizacji dokumentów, niszczenia dokumentów, uslugi marketingowe, tlumaczenia, uslugi ochroniarskie, uslugi pocztowe, kurierskie, uslugi prawne, podatkowe, audytowe, bankowe, ubezpieczeniowe, transportowe.
 4. Pani / Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej zakonczeniu beda przechowywane przez okres wynikajacy ze szczególnych przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego, prawa podatkowego). W przypadku danych osobowych wykorzystywanych do marketingu bezposredniego – dane beda przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu. Dane przetwarzane w zwiazku z dochodzeniem roszczen, beda przetwarzane do czasu przedawnienia roszczen.
 5. Ma Pani / Pan prawo zadania dostepu do Pani / Pana danych osobowych, zadania ich sprostowania, zadania ich usuniecia, zadania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
 6. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych.
 7. Przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego wlasciwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem.